• +48 (25) 643 68 16
  • pos@posplastic.pl

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w Pos Plastic Sp. z .o.o. z siedzibą w Siedlcach.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018roku. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.
Przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych, obowiązująca w Pos Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pos Plastic Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach (dalej „Pos Plastic”).

2. Dane osobowe, z którymi ma styczność Pos Plastic Sp. z o.o.
Dane osobowe, z którymi mamy do czynienia są zbierane w ramach korzystania przez państwa z naszej oferty opakowań z tworzyw sztucznych.

3. Powód przetwarzania udostępnionych danych przez Pos Plastic Sp. z o.o.
Przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie zawartych umów, zleceń w celach opisanych w naszej polityce, między innymi, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo dostaw naszych wyrobów.

4. Przekazanie danych przez Pos Plastic
Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. naszym podwykonawcom (np. firmie księgowej, informatycznej, prawniczej) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowna podstawę prawną.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych przez Pos Plastic
Każde przetwarzanie danych przez Pos Plastic jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług przez Pos Plastic może być zawarta umowa, lub przesłane nam zlecenie, których przedmiotem jest dostawa naszych wyrobów. Nie przekazujemy danych innym podmiotom, poza wymienionymi w punkcie 4.

6. Okres przechowywania danych:
6.1. Państwa dane osobowe pozyskane w celu dostawy naszych wyrobów przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nastąpił kontakt z naszą firmą w sprawie jej zawarcia.
6.2. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, pozyskaniem zlecenia przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy / zlecania.

7. Państwa prawa
Na mocy obywających przepisów przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adres email: biuro@posplastic.pl. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa danych przy zgłoszeniu żądania, celem potwierdzenia wiarygodności żądania.