• +48 (25) 643 68 16
  • pos@posplastic.pl

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu pn. „ Zmiana procesu produkcji w POS-PLASTIC poprzez wprowadzenie recyklingu tworzyw sztucznych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert:

 

Recykling tworzyw sztucznych

Zmiana procesu produkcji w POS PLASTIC poprzez wprowadzenie recyklingu tworzyw sztucznych

„POS-PLASTIC” Spółka Cywilna w dniu 7 września 2017r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Umowę nr RPMA.03.03.00-14-7875/17-00 o dofinansowanie Projektu „Zmiana procesu produkcji w POS-PLASTIC poprzez wprowadzenie recyklingu tworzyw sztucznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.